Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bij de bouw van wiki.bsn-koppelregister.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Om dat te bereiken maken wij onze websites volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid. In de toegankelijkheidsverklaringen staan criteria waar we nog niet aan voldoen en concrete maatregelen om ook aan deze criteria te voldoen. Deze zijn te vinden in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

De toegankelijkheidsverklaring van wiki.bsn-koppelregister.nl vind je hier.

Status toegankelijkheidslabel van BSNk Decryptiecomponent. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.


  • No labels